Metso Slidgodsslanger

Slamslangesystemer

Metso slangesystemer, bjælkestrukturer og komponenter er designet, så de imødekommer de højeste standarder inden for kvalitet og sikkerhed. Metso’s ingeniører har en stor erfaring med anvendelsen af slangesystemerne og kan hjælpe med at udvikle og installere et system, som ikke kun er sikkert, men også meget pålidelig og effektivt.

Fordele

  • Pålidelighed og anlægssikkerhed i verdensklasse
  • Robust konstruktion og design maksimerer levetiden
  • Nemt udskiftelige dele
  • Meget nem at tilpasse til ethvert anlægslayout
  • Reducerer udfordringer med hensyn til vibrationer og støj
  • Minimerer flow-modstand
  • Nem vedligeholdelse og service
  • Pakninger og koblinger udsættes ikke for slidende medier

Metso slIDGODSslangesystemer 

Gummislanger
Gummisslanger bruges til dele af slidgodsslangesystemer, der indeholder bøjninger, niveauforskelle og ujævnheder. Den fleksible gummislange kan let tilpasses til forskellige længder eller til en vis grad bøjes til kravene. Se i kataloget Slurry Hose System Design Manual for den anbefalede bøjningsradius. Gummislangerne skal have støtte i form af støttebjælker langs hele installationen.

Gummiforede stålrør
Det gummiforede stålrør er et alternativ til gummislanger i de mere lige dele af slidgodsslangesystemet. Det gummiforede stålrør fås i længderne 3 m, 6 m and 10 m. Det gummiforede stålrør behøver ikke en støttebjælke, kun støtte i hver ende.

3xD bøjninger
Bøjninger anvendes ved trange pladsforhold, hvor den mindste bøjningsradius af slangen ikke er nok.

Koblinger og pakninger
Aluminium-koblinger er placeret imellem slangelængderne, hvilket giver fuldstændigt tætte samlinger, når de kombineres med de stålrørsforstærkede gummipakninger. De fleksible gummipakninger hjælper med at kompensere for ujævnheden i samlingerne og beskytter samtidig koblingerne fra direkte kontakt med slam. Der anvendes samme type koblinger og pakninger til bade gummislanger og gummiforede stålrør.

Bulletins
» Link til tekniske bulletiner