Metso Neles ValvGuard ESD ventilsystem

Metso Neles ValvGuard ESD ventilsystem

Metso's Neles ValvGuard, VG-serien

Metso's Neles ValvGuard er et delvist åbnende/lukkende test- og overvågningssystem til nødventilsapplikationer. Det sørger for, at nødstops- (ESD) og nødudluftningsventiler (ESV) fungerer korrekt på trods af ikke at have været brugt i lang tid. I modsætning til traditionelle sikkerhedssystemer, som ofte kræver totalt driftsstop under testning, kan man med Neles ValvGuard foretage pålidelige online-tests af ventilens ydeevne uden at forstyrre processen.

Ventilpræstationen bliver automatisk løbende testet og overvåget i realtid, og afhængigt af de specifikke procesbehov og farerisiko kan man definere en online testsekvens fra mange gange dagligt til én gang årligt.

Systemet overvåger automatisk tendenser i sikkerhedsventilens ydelse og advarer, så man med simple handlinger og for små midler kan undgå farlige situationer. Da man hele tiden er klar over ventilens aktuelle tilstand, kan vedligeholdelsesperioden forlænges, og man undgår unødvendige driftsstop og reparationer.

Neles ValvGuard fås i version VG800B, VG800X, VG9000F og VG9000H.

Fordele

•Automatisk og løbende tilstandsovervågning i realtid 

•Brugerspecifik online testsekvens 

•Minimerer risiko for menneskelige fejl og øger systemets pålidelighed 

•Tests af ESD-/ESV-ventiler uden at forstyrre driften 

•Undgå farlige situationer 

•Automatisk datalagring muliggør forebyggende vedligeholdelse 

•Økonomisk fordel ved at undgå unødvendige driftsstop og reparationer

Bulletins

 

»Link til tekniske bulletiner

 

Installations-, vedligeholdelses- og driftmanualer
»Link til IMO's