Metso Neles Nelprof ventilberegnings software

Nelprof – software til dimensionering af Nelprof6sreguleringsventiler

Nelprof® fra Metso - Neles er et program til hurtig og præcis beregning og dimensionering af reguleringsventiler. Nelprof6ksNelprof-programmet forudsiger ydelsen af reguleringsventilen som en del af anlægget inden installation. Ved at sammenligne de beregnede ydelser fra forskellige ventiler, er det nu muligt at vælge den mest egnede ventil som sikrer den bedste regulering for processen i anlægget.

Fordele:

Opnå hurtig og præcis beregning og dimensionering af reguleringsventiler

Analysér ventilens ydelse som en del af anlægget inden installation

Sammenlign de beregnede ydelser fra forskellige ventiler og vælg den bedst egnede ventil, som sikrer den optimale regulering for processen i anlægget

Reducér vedligeholdelsesomkostningerne og optimér proceskontrollen ved at undgå at overdimensionere ventilen og underdimensionere aktuatoren

Lær mere om de forskellige processer og ventiler ved anvendelse af Nelprof

Den nyeste version af Nelprof® kan rekvireres ved henvendelse til Necon A/S.

Alle kopier af softwaren er scannede for virus.