Metso Neles FieldCare software

Metso Neles FieldCare software

Metso FieldCare™ overvågningssoftware

FieldCare fra Metso Automation er en åben løsning baseret på FDT/DTM-teknologi, som understøttes af alle større instrument- og systemleverandører. Programmet giver præcise informationer under indkøringsfase, drift eller vedligeholdelse af en produktionsproces.

Med ét eneste værktøj kan man styre et hvilket som helst instrument i enhver kommunikationsprotokol, og da programmets brugergrænseflade har webadgang, kan informationen distribueres til hele brugerens netværk i realtid. Softwaren kan vise både standard konfigurationsparametre og instrumentspecifikke funktioner, hvilket fjerner behovet for sælgerspecifikke værktøjer.

Online datatilførsel fra alle instrumenter visualiseres gennem et innovativt farvekodet alarmsystem og en række selektive alarmer, som giver et klart overblik over procesydelserne og gør det muligt at opdage problemer let og hurtigt. De indhentede informationer lagres og kan anvendes til at fastslå et instruments tilstand meget præcist, og man kan derfor planlægge regelmæssig vedligeholdelse og undgå uplanlagte driftstop.

Fordele:

•Nem adgang til information 

•Hurtig problemløsning

•Bedre grundlag for beslutningstagen og fortolkning

•Brugerstyring

•Sporing af brugerskift

•Online tilstandsovervågning

•Overblik over udstyrets levetid

•Effektiv planlægning af processtop (shutdowns)

•Open source

•Betydelige opstarts- og årlige besparelser

•Netværkskonfiguration

•Fuld konfiguration af Metso instrumenter og indlagte Metso instrumentmanualer

•Multiproducent instrumentbetjening ved brug af producentspecifikke indlagte DTMs

•Overblik og instrumentnavigation via træstruktur

•DTM-katalogstyring 

•Kører uafhængigt af kommunikationsprotokollen