Artec-AIS Desuperheater

Artec-AIS Desuperheater

Desuperheateren er velegnet til dampkøling inden for mange industrielle områder såsom gas-, kul- og dampkraftværker, biomasseanlæg, industrielle kedler, pulp- og papirfabrikker, sukkerfabrikker, kemiske og petrokemiske raffinaderier. Dampkøleren kan anvendes til nedkøling af HRSG (heat recovery steam generator) overheder og mellemoverheder, turbineudluftningsdamp og trykreducerende ventiler, procesdamp og -gas.

Artec-AIS Desuperheater passer til både horisontalt og vertikalt dampflow, og den kan betjenes såvel pneumatisk som elektrisk. Driftsprincippet er, at en sensor giver data videre til en regulator omkring damptemperaturen. Hvis dampen er overhedet, gives besked videre om at tilsætte nedkølingsvand til dampen. Dens unikke roterende bevægelse sikrer optimal nedkøling ved vandindsprøjtning, der starter i midten af damprøret, så hele belastningsområdet nedkøles

Da dampkøleren er lavet i helstøbt stål, er der ingen svejsepunkter, hvilket giver maksimale mekaniske egenskaber ved drift under højt tryk og høje temperaturer. Den roterende bevægelse giver desuden et meget kompakt design, hvilket kræver minimal installationsplads.

Den integrerede, metaltættende afspærrings- og reguleringsventil er belagt med tungsten-carbid, hvilket giver en 100% isolering. Dette reducerer risikoen for termisk chok og slid på dampturbineklingen forårsaget af vandakkumulering og ventilutætheder. Den integrerede kugleventil og de individuelle dyser giver desuden en multi-fase trykreduktion.

Fordele

  • Nem at installere (intet behov for specialværktøj, og integreret kugleventil og roterende bevægelse fjerner behovet for yderligere afspærrings- og reguleringsventiler)
  • Meget pladsbesparende (minimal installationsplads)
  • Optimal nedkøling (indsprøjtning starter i dysen i midten af damprøret)
  • Dyser er udskiftelige og kan nemt udskiftes på stedet uden svejsning eller specialværktøj
  • Maksimale mekaniske egenskaber ved drift under højt tryk og høje temperaturer pga. helstøbt design
  • Passer til både horisontalt og vertikalt dampflow og kan betjenes både pneumatisk og elektrisk.