Metso Slampumper

Metso slampumper anvendes til at pumpe vand, slam og andre væsker, der pga. slidende og faste bestanddele (fx grus) ellers normalt ville tilstoppe pumpehuset.

De moderne og innovative slampumper fra Metso er driftsikre og økonomiske og inkluderer horisontale og vertikale slampumper. Efter overtagelsen af Svedala Industri AB omfatter Metso’s produktpalette de velkendte pumpefabrikanter Sala, Denver, Orion, Thomas, Marathon, Titan og Amsco.

Pumperne anvendes især inden for grusgrave, kraftværker, stålværker, byg og anlæg, rensningsanlæg, vandforsyning, skrotningsanlæg, dambrug, sukkerindustri, kemisk industri, papir- og fødevareindustri mv.